ნივთები გამოწერიდაა საქართველოში ჩამოსვლის დრო მეყეობს 10 დან 20 დღემდე შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე